Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I många kommuner finns det inga, eller råder brist på, HVB-hem. Detta har lett till att flera kommuner har hyrt platser på HVB-hem i andra kommuner, där ensamkommande flyktingbarn och ungdomar placeras. Trots att barnen och ungdomarna bor i en annan kommun kvarstår ansvaret hos den mottagande kommunen enligt socialtjänstlagen.

Det är endast den mottagande kommunen som kan ingripa när någon under 18 år misstänkts för ett brott. Detta blir problematiskt om brott begås av ensamkommande ungdomar i en annan kommun.

Denna ansvarsuppdelning har i flera fall, bland annat i Uppsala, varit problematisk när ingripanden har behövt göras. Regeln leder till ett oönskat bollande mellan kommunerna och ibland till att den misstänkta måste släppas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att ändra ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen för att det ska bli lättare för kommuner att ingripa vid misstanke om brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-06 Överlämnad: 2017-04-10 Anmäld: 2017-04-18 Sista svarsdatum: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga