antalet anställda i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 26 juli

Fråga 2000/01:1527

av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet

Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört med 1993 är antalet anställda 3 000 fler.

Under innevarande budgetår ökade personalkostnaderna ytterligare med hänvisning till att EU-ordförandeskapet krävde extra personella insatser.

Avser statsministern vidta några åtgärder med anledning av den väldiga personalökning som skett de senaste åren inom Regeringskansliet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-07-26 Besvarad: 2001-08-09 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-09)