Antalet besökare vid religiösa sammankomster

Skriftlig fråga 2020/21:2354 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Folkhälsomyndigheten har presenterat ett förslag som möjliggör för museer och konsthallar att öppna för publik igen. Förslaget innebär att dessa institutioner får samma regler som gäller för handelsplatser och affärer, det vill säga upp till 500 personer. Regeln är att maximalt en person per tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan eller som mest 500 besökare. 

Samtidigt kommer stora kyrkor att, i bästa fall, få välkomna en tiondel av det antalet personer från den 11 april. Hur tänker regeringen?

Biskop Fredrik Modéus skriver följande på DN Debatt den 21 mars: ”I sitt remissvar till regeringen den 26 februari beskriver Folkhälsomyndigheten sammankomster där deltagarna sitter ned som sammankomster med en mindre risk för smittspridning i jämförelse med sammankomster där deltagarna står upp eller är i rörelse. Ändå väljer myndigheten att föreslå större lättnader för museer, där människor rör sig runt i rummet, än för allmänna sammankomster där människor sitter på sin plats, till exempel i en stor kyrka. Varför är det så?  Det kan också påpekas att Folkhälsomyndigheten har konstaterat att religiösa sammankomster är en kategori av samlingar där risken för smittspridning är mycket låg.”

Modéus skriver vidare: ”Att få uttrycka sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter, som att utöva sin religion, är en rättighet som endast i yttersta undantagsfall får begränsas. Ur ett rättighetsperspektiv är det en smula märkligt att riksdag, regering och Folkhälsomyndighet inte ger lika möjligheter till religionsutövning som man ger till exempel handel i köpcenter eller kulturupplevelser på ett museum.”

Det borde också vara en självklarhet med olika maxantal för en stor katedral och ett litet kapell. Precis som det är med en skillnad på hur många som får gå in på Pressbyrån och en flera hundra kvadratmeter stor livsmedelsbutik. 

Flera kyrkor används nu för vaccinering, medan gudstjänster är pausade sedan länge. Samtidigt hålls köpcenter och gym öppna enligt kvadratmeterregeln. Enligt min uppfattning borde samma regel gälla i kyrkor, och det redan i påsk.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:​

Varför bedöms kyrkor vara farligare än museer, och vidtar ministern några åtgärder? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-25 Överlämnad: 2021-03-26 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga