Antalet poliser av de polisanställda

Skriftlig fråga 2017/18:798 av Mikael Cederbratt (M)

Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I sitt svar på min tidigare fråga om hur många poliser regeringen bedömer krävs för att bemöta den eskalerande gängkriminaliteten i landet, förklarade justitieministern att regeringen anslagit medel för att 10 000 fler polisanställda ska anställas till 2024. Av svaret framgår emellertid inte hur många av dem som ska tjänstgöra som poliser.

Behovet av fler poliser framträder tydligt varje dag. Samtidigt ligger Sverige väldigt lågt i förhållande till andra EU-länder vad gäller polistätheten i landet.

Med anledning av det som ovan anförs vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur många av de 10 000 polisanställda som regeringen vill anställa till 2024 kommer att vara poliser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-16 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga