Antalet polisutbildade i verksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har återkommande uttalat att den satsar på fler poliser och att man i vårändringsbudgeten anslog 700 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Enligt rikspolisledningen krävdes dessa resurser för att täcka dels underskott, dels de löner som myndigheten tagit på sig sedan man hösten 2016 anställde civila utredare som man egentligen inte hade budget för.

Mot bakgrund av att det framkommer olika besked vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

På vilket sätt har dessa 700 miljoner kronor bidragit till fler poliser, alltså polisutbildad personal?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-08-22 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-05 Svarsdatum: 2017-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga