Antalet tester för covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 27 mars fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att de skyndsamt ska starta och leda de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning av covid-19. Så sent som under vecka 20, senast tillgängliga data när detta skrivs, så genomfördes nästan 32 700 tester.

Socialministern har själv uttryckt ett mål om 100 000 tester för covid-19 i veckan.

Enligt uppgifter i medierna den 18 maj ska alla danska medborgare över 18 år få testa sig för coronaviruset. Initialt handlar det om 600 000 personer i åldrarna 18–25 år som ska testas, men testningen ska utvidgas till övriga åldersgrupper de kommande dagarna.

En pandemi känner inga gränser, varken nationsgränser eller regiongränser i Sverige. Regionerna har ansvaret för att testa sina medarbetare, men det övergripande nationella ansvaret för att nå 100 000 coronatester i veckan vilar på regeringen. För detta har bland annat en samordnare utsetts. Danmark verkar alltså ligga långt före Sverige i genomförande av testning för covid-19.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilken bedömning gör ministern avseende vid vilken tidpunkt som minst 100 000 tester per vecka kommer att utföras och har ministern för avsikt att vidta några åtgärder för att påskynda ökningen av antalet tester?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.