Antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2008/09:1215 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 10 september

Fråga

2008/09:1215 Antibiotikaresistens

av Solveig Hellquist (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I höst kommer enligt uppgift stora mängder billigt kött från Nord- och Sydamerika att finnas i våra butiker. Djuren från denna del av världen utfordras ofta med antibiotika.

Handeln med djur och djurprodukter sprider antibiotikaresistens mellan regioner. Detta är ett reellt hot då antibiotikaresistens leder till svårigheter att bota infektioner och sjukdomar.

I ett nyhetsprogram den 2 september varnade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) – genom veterinär Christina Greko – för att det billiga köttet som kommer till Sverige kan innehålla resistenta bakterier som förs över till människan när man äter det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om ministern avser att vidta några åtgärder med anledning av den varning SVA uttalat.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-10 Anmäld: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-16 Besvarad: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)