Antidumpningsåtgärder mot Kinas pris på solceller

Skriftlig fråga 2011/12:760 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 11 september

Fråga

2011/12:760 Antidumpningsåtgärder mot Kinas pris på solceller

av Jens Holm (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

EU-kommissionen meddelade den 6 september att man överväger så kallade antidumpningsåtgärder mot Kina för att landet ska ha dumpat priset på solceller. Det är bra att priset på solceller har sjunkit så kraftigt. Det låga priset kombinerat med vissa länders medvetna satsningar på solenergi gjorde att solenergin var det energislag som i fjol växte kraftigast i Europa. Med ökade satsningar på solenergi kan fossila energikällor avvecklas och utsläppen minska.

Om EU vidtar formella antidumpningsåtgärder mot Kina kommer det att leda till kraftigt höjda priser på solceller. Dialog borde vara att föredra framför det handelskrig som EU:s agerande kan leda till.

Min fråga till statsrådet Ewa Björling är:

Vad avser statsrådet att göra för att EU ska undvika en handelsdispyt med Kina kring solceller?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-21 Svar anmält: 2012-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-21)