Antifackligt agerande av Posten

Skriftlig fråga 2012/13:764 av Brink, Josefin (V)

Brink, Josefin (V)

den 17 september

Fråga

2012/13:764 Antifackligt agerande av Posten

av Josefin Brink (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Fackförbundet Seko varslade nyligen om strejk bland brevbärare och andra postarbetare. Statligt ägda Posten är ett av de berörda företagen.

Posten har i samband med varslet utfärdat ett generellt förbud för Seko att informera om varslet på Postens arbetsplatser. Det är ett aggressivt antifackligt agerande som tack och lov är sällsynt på den svenska arbetsmarknaden.

Att lägga varsel under pågående avtalsförhandlingar är en helt legitim åtgärd inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen, en modell även de borgerliga regeringspartierna numera säger sig stå bakom. Som majoritetsägare i Postnord, där svenska och danska posten ingår, har svenska staten, ytterst regeringen, ett ansvar för bolagets arbetsgivarpolicy.

I dagsläget anser sig uppenbarligen företagets ledning ha full frihet att sätta munkavle på arbetstagarparten i samband med avtalsförhandlingar.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att agera för att Posten och andra statliga bolag ska respektera fackliga rättigheter och praxis i den svenska kollektivavtalsmodellen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)