Antisemitismen i Malmö

Skriftlig fråga 2021/22:149 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Förintelsen är en av världshistoriens vidrigaste företeelser, och att vi minns och fortsätter att berätta om dessa händelser är därför oerhört viktigt. För många av oss har också kunskapen om dessa brott haft en stor påverkan då det kanske bidragit till politiskt engagemang i syfte att förhindra att något liknande någonsin händer igen.

Det är därför glädjande att Utbildningsdepartementet och Regeringskansliet, under ledorden ”Remember – React”, arrangerar en minneskonferens om Förintelsen som i skrivande stund äger rum i dag och i morgon (den 13–14 oktober). På plats ser vi bland annat statsminister Stefan Löfven och ett antal överlevare från Förintelsen, och säkerhetspådraget är därför oerhört stort.

Faktum är att det till och med har beskrivits som det största säkerhetsarrangemanget någonsin i staden, då man har svetsat fast brunnslock, spärrat av vägar, stationerat ut krypskyttar, stängt av kollektivtrafik och kommenderat dit 11 procent av Sveriges poliskår (2 200 poliser).

Att detta säkerhetspådrag behövs är ett sorgligt tecken på ett fullständigt misslyckande i kampen mot antisemitism – då i synnerhet i Malmö, som varit socialdemokratiskt styrt under 94 av de senaste 100 åren. När allt fler judar flyr Malmö ser vi dessutom att Socialdemokraternas politik snarare har tenderat förvärra problemen med antisemitism.

Statsrådet Mikael Damberg önskas mot bakgrund av detta svara på följande:

 

Vilken roll menar statsrådet att politiken har för den ökande antisemitismen i exempelvis Malmö, och vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga