Antisemitismen

Skriftlig fråga 2018/19:757 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet en rapport om antisemitismen i Sverige. Av den framgår att flera personer som arbetar med säkerhet i judiska församlingar och föreningar uppfattar att den våldsbejakande jihadistiska miljön utgör det största hotet mot judiska institutioner. Det framgår vidare att flera av intervjupersonerna beskrev uttryck för antisemitiska attityder och fördomar från personer som är aktiva inom antirasistiska och vänsterpolitiska rörelser som kopplas till åsikter om konflikten mellan Israel och Palestina. Därtill var det också flera som beskrev erfarenheter av utsatthet för hot, våld och ofredande av personer med bakgrund i Mellanöstern.

I det socialdemokratiska skyltfönstret Malmö kan judar knappt leva öppet med sin religion. Medlemsantalet i Malmös judiska församling minskar varje år. I justitieministerns egna partidistrikt Skåne har SSU Malmö skanderat antisemitiska slagord under förstamajtåget i år.

Rapporten från Brå visar att mörkertalet är stort. Personer med judisk bakgrund väljer ofta att inte anmäla när de utsätts för antisemitiska hatbrott, eftersom de upplever anmälningsprocessen som svår, krånglig eller tröttsam. Flera uppger även att polisanmälningar som avser antisemitiska hatbrott sällan leder till fällande dom, vilket innebär att många inte tycker att det är någon idé att polisanmäla. Bland dem som trots allt anmäler antisemitiska incidenter uppger många att den främsta anledningen att göra det är att en anmälan bidrar till en förbättrad statistik över antisemitiska hatbrott i Sverige.

Situationen är en politisk skamfläck. Både för Sverige men också för Socialdemokraterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att bekämpa antisemitismen i Sverige för att se till att den judiska minoriteten i Sverige känner sig tryggare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Sista svarsdatum: 2019-06-19 Svarsdatum: 2019-06-24
Svar på skriftlig fråga