Användandet av det svenska språket

Skriftlig fråga 2006/07:1653 av Watz, Marianne (m)

Watz, Marianne (m)

den 17 september

Fråga

2006/07:1653 Användandet av det svenska språket

av Marianne Watz (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det svenska språket är vårt mest värdefulla kulturarv och samtidigt vårt viktigaste dagliga verktyg.

Vill vi som medborgare skicka e-post till ett departement måste vi dock skriva adressen på engelska.

En norsk medborgare skriver sin e-postadress på norska, för att ta ett närliggande exempel. De två EU-medlemmarna Tyskland och Frankrike skriver också på sina egna språk.

Avser justitieministern att ta initiativ till att vi även i Sverige i detta fall ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg – det svenska språket?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-17 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-26)