Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård

Skriftlig fråga 2012/13:755 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 12 september

Fråga

2012/13:755 Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

På den rättspsykiatriska kliniken i Växjö har man försökt att in i det sista hindra patienter dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda internet och mobiltelefoner. Efter att den sista rättsinstansen klargjorde att klinikens förbud mot telefoni var olagligt så släppte man omedelbart förbudet. Redan en kort tid efter att förbudet släpptes så märkte man ett ökat intag av droger till kliniken. Personalen på kliniken gjorde bedömningen att detta var en direkt konsekvens av borttagandet av telefon- och internetförbudet.

Jag har under flera år ställt ett antal frågor till ministern och har mötts av samma svar ett flertal gånger, nämligen att han väntar in utredningen, och sedan remissvar på utredningen.

Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till socialministern:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon och datorer för att fortsätta att begå brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)