Användningen av militära vapen

Skriftlig fråga 2020/21:1924 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Efter ett beslut nyligen i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) varnas en officer som använt sig av sitt tjänstevapen, inklusive ammunition, vid avlivandet av en räv som var smittad med svår skabb. Händelsen utspelade sig på en skjutbana vid ett utbildningspass. Officeren var i tjänst vid tillfället. Anledningen till beslutet att fälla officeren var enligt vad jag har förstått att bestämmelserna om hur Försvarsmaktens vapen och ammunition inte tillåter att de används i en situation som rör avlivande av ett skadat djur.

Officeren är en van jägare och stödde sig på 40 c § jaktförordningen som lyder: Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.

Jaktförordningen innehåller således inget tvingande att ingripa utan ger stöd till ett eventuellt ingripande. Syftet är såklart att minska lidandet för skadade djur, vilket officerens agerande ledde till i detta fall. I god jaktetik föreskrivs att man ska handla som officeren i fråga gjorde.

Jag har ingen kunskap om eller insyn i hur FPAN kom fram till sitt beslut, och jag vill understryka att jag respekterar beslutet. Det väcker dock en del funderingar om vilka konsekvenser en väldigt snäv bestämmelse kring hur och när militära vapen får användas kan få.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att, i ljuset av denna händelse, ta initiativ till att på ett övergripande plan se över de bestämmelser som reglerar användningen av militära vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-22 Överlämnad: 2021-02-22 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga