AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation och Peru

Skriftlig fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic (V)

Daniel Sestrajcic (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det har återigen framkommit att AP-fonderna investerar i verksamhet som påverkar människors tillgång till rent dricksvatten och rena livsmiljöer och som skapar stora oroligheter. De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar och placera dem med hänsyn till miljö och etik.

Arequiparegionen i södra Peru har i månader skakats av protester och demonstrationer mot Southern Copper Corporations gruvprojekt kallat Tia Maria i Tambodalen. Lokalbefolkningen protesterar mot gruvföretaget, för man fruktar att koppargruvan kommer att orsaka miljöskador, hota vattentillgången och påverka småböndernas förutsättningar att bedriva jordbruk i området. Sedan början av 2009 har lokalsamhället hävdat att gruvdriften är skadlig för dess tillgång till vatten. Den begränsar produktionen av ris, sockerrör och paprika i Tambodalen, som anses vara landets kornbod. Efter folkligt motstånd lades projektet på is 2011, men för ett par månader sedan meddelade bolaget Southern Copper att arbetet med gruvan ska återupptas. Det blåste nytt liv i konflikten, och tusentals människor har deltagit i demonstrationer mot gruvplanerna. Demonstrationerna möts med våld av polis, vilket har lett till flera dödade och många skadade. Regeringen i Peru har förklarat undantagstillstånd sedan protesterna mot gruvprojektet Tia Maria eskalerat och har skickat militär till området. Dödstalet är nu uppe i fem civila och dussintals skadade på 60 dagar. I Peru är konflikterna kring gruvnäringen många, då en stor del av landets yta berörs eller hotas av gruvexploatering. De svenska AP-fonderna (AP1, AP2 och AP7) har investeringar till ett värde av 214 miljoner kronor i Southern Copper. Det var bolagets huvudägare Grupo Mexico som låg bakom den stora miljökatastrofen i Mexiko i augusti 2014, när 40 000 kubikmeter giftigt gruvavfall (kopparsulfat) läckte ut i floden Sonora och 20 000 människor förlorade sitt dricksvatten. AP-fondernas investering i Southern Cooper Corporation kan starkt ifrågasättas utifrån etiska och miljömässiga hänsyn, inte minst med anledning av hotet mot Perus lokalbefolkning och dess möjligheter till rent vatten och en hållbar miljö.

Jag vill därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att ändra i AP-fondernas placeringsföreskrifter så att detta inte ska kunna upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-11 Överlämnad: 2015-06-12 Anmäld: 2015-06-15 Sista svarsdatum: 2015-06-24 Svarsdatum: 2015-08-10
Svar på skriftlig fråga