Apoteket AB och Apoteket Svanen i Lund

Skriftlig fråga 2019/20:1454 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under sommaren 2019 uppmärksammades det att det statliga bolaget Apoteket AB planerade att stänga Apoteket Svanen i Lund. Tillsammans med apoteket Lejonet i Malmö och apoteken Storken samt Korpen i Stockholm utgör Apoteket Svanen i Lund de så kallade kulturapoteken i Sverige.

Apoteket AB verkar under marknadsmässiga villkor. Men kulturapoteken har en särställning ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

I ett nyligen författat brev från stadsantikvarien och kommunstyrelsens ordförande i Lund anges följande: 

”De historiska apoteken i Sverige representerar stora kulturhistoriska värden förknippade med sjukvård- och medicinhistoria. Dessa värden är i några miljöer bevarade fysiskt i form av byggnader, fast inredning och inventarier. De sammansatta miljöerna ger oss information om hur läkemedel framställts och hanterats i ett historiskt perspektiv men också stora upplevelser och kontakt med 1800- och 1900-talens samhälle.”

Givet dessa värden vilar ett ansvar på regeringen att agera för att inte viktiga historiska värden ska gå förlorade. Ett sätt är att agera genom att förtydliga ägardirektivet för Apoteket AB så att de kulturhistoriska värden som utgörs av en fungerande apoteksrörelse i de så kallade kulturapoteken framhålls. Det skulle garantera en långsiktighet för verksamheten och betyda att de hålls öppna för allmänheten.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder när det gäller ägardirektivet till Apoteket AB?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga