Arbetet i frågor om mediefrihet

Skriftlig fråga 2019/20:1287 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Coronapandemin understryker behovet av såväl fria medier som att medierna är tillförlitliga och aktuella.

Trots detta är journalister, bloggare och medieutgivare på många håll i världen förföljda och lever under ständigt hot om fängslande. Pressfrihetens dag den 3 maj är ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma det arbete som journalister gör.

Såväl inom EU som i OSSE:s medlemsländer förekommer det att regeringar ifrågasätter och rent av motarbetar fria medier.

I ett flertal av OSSE:s medlemsländer förekommer det att journalister fängslas utan rättegång, att medier stängs ned och att internettidningar och bloggar blockeras. En viktig komponent i den europeiska säkerhetsordning som utgör grunddokumentet för OSSE är mediefriheten, och det finns inom OSSE även en särskild representant för frågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

 Avser ministern att arbeta för mediefrihet under det svenska ordförandeskapet i OSSE?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-04 Överlämnad: 2020-05-05 Anmäld: 2020-05-06 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga