Arbetet mot mobbning

Skriftlig fråga 2014/15:744 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Fortfarande är mobbning ett utbrett problem i många av Sveriges skolor. Att bli utsatt för mobbning innebär ett fruktansvärt lidande. Konsekvenserna av mobbning är svåra och svartmålar den inre psykologin. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet.

Dessutom är nätmobbning ett utbrett problem hos framförallt unga. BRIS rapporterar att två av tre barn uppger att de känt sig illa behandlade på nätet.

Trots att skolor genomför olika antimobbningsprogram fortsätter mobbningen att öka. Alla elever har rätt till en lugn skolmiljö. Det säger också skollagen.

Mobbningsproblemet hotar skolans verksamhet, såväl kunskapsöverföringen som den viktiga demokratifostran.

Med hänsyn till detta vill jag fråga statsrådet:

Vad gör statsrådet och regeringen för att förbättra arbetet mot mobbning i skolan och hatet på nätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-24 Överlämnad: 2015-07-24 Besvarad: 2015-08-07 Sista svarsdatum: 2015-08-07 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga