Arbetsförmedlingens dyra konsultprojekt

Skriftlig fråga 2016/17:1851 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingen har under den senaste tiden gjort flera tveksamma upphandlingar som är överprövade och ifrågasatta. Att skattebetalarnas pengar, som ska gå till att få utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden, läggs på dyra konsultprojekt skadar förtroendet för Arbetsförmedlingen.

Senast i raden är Arbetsförmedlingens samarbete med ledarskapskonsultföretaget Gaia. Tidningen Dagens industri uppmärksammar (den 28 augusti) att avsteg gjorts vid faktureringen från de kostnader som slagits fast i upphandlingen. Man rapporterar även att det skett muntliga uppgörelser om schablonbelopp, och tidningen har svårigheter att få fakturaspecifikationer.

Det krävs ordning och reda. Våra gemensamma skattepengar ska användas ansvarsfullt och på ett tydligt sätt. Det krävs nu att alla kort läggs på bordet. Huvudansvaret för de tveksamma upphandlingarna bär Ylva Johansson.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-28 Överlämnad: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-12 Sista svarsdatum: 2017-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga