Arbetsförmedlingens upphandlingar

Skriftlig fråga 2016/17:752 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Å ena sidan finns arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist och arbetstagare som upplever att det är enkelt att hitta ett nytt arbete vid uppsägning. Å andra sidan växer det fram en ny arbetslöshet, där de arbetslösa i huvudsak är människor som över huvud taget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I detta läge är det helt avgörande att arbetsgivare och arbetssökande känner tillit till Arbetsförmedlingen, men i stället har myndigheten i dag lägst förtroende av alla, både bland arbetssökande och bland arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen har tidigare fått skarp kritik för brister i upphandlingar, med dåliga resultat som följd. När Arbetsförmedlingen nu väljer att avgöra upphandlingar genom lottning bekräftar det tyvärr det bristande kvalitetsfokus som finns inbyggt i dagens system, vilket ytterligare minskar förtroendet. 

Jag vill därför fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som har framkommit om Arbetsförmedlingens upphandlingar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-27 Överlämnad: 2017-01-30 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga