Arbetsgivarkrav på rätt åsikter hos de anställda

Skriftlig fråga 2020/21:3021 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Stefan Cronlund hade en visstidsanställning på ABF:s fritidsgård i Ockelbo. När han i en intervju i Expressen svarade att han röstar på Sverigedemokraterna och berättade varför blev han omgående av med sin anställning på ABF. ABF centralt stöder avskedandet. Det har givit upphov till en diskussion om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter.

Var går egentligen gränsen för vad arbetsgivaren kan kräva av sina anställda? Jag anser att diskussionen så här långt inte tillräckligt tydligt har berört distinktionen mellan handling och åsikt.

Vad man som anställd kan göra i en tjänst kan styras i anställningskontrakt. Det är naturligt att en arbetsgivare kan ha långtgående krav på hur de anställda agerar på arbetstid som motprestation för lönen. Ett mellanläge intar handlingar utanför arbetstid. Jag anser att det är problematiskt om arbetsgivaren ställer krav på vad dennes anställda får göra på fritiden, i alla fall om handlingarna är lagliga. Ännu mer tveksamt är det om arbetsgivaren vill styra vad de anställda röstar på och deras åsikter, oavsett om det kallas åsikter eller värderingar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark följande:

 

Tänker ministern ta något initiativ till att undersöka var gränsen för rätten till avvikande åsikter för anställda går i dag och till att öka anställdas rätt till åsiktsfrihet och rätt att inte straffas för fel åsikter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-27 Överlämnad: 2021-05-28 Anmäld: 2021-05-31 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga