Arbetslivsinstitutet

Skriftlig fråga 2006/07:1644 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 14 september

Fråga

2006/07:1644 Arbetslivsinstitutet

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I tv-programmet Agenda den 2 september framträdde Maud Olofsson för att bland annat svara på kritik från besvikna centerpartister ute i landet. Centerpartisterna i Jämtlands län var besvikna över att den borgerliga regeringen, med Centern, lagt ned så många myndigheter. Maud Olofsson besvarade den kritiken med påståendet: Det är inte vi som lagt ner några myndigheter.

I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) föreslog den borgerliga regeringen att den statliga myndigheten Arbetslivsinstitutet avvecklas per den 1 juli 2007. Den 21 december 2006 beslutade den borgerliga majoriteten i riksdagen om nedläggningen. Arbetslivsinstitutet har således upphört att existera och därmed också den enhet som varit lokaliserad i Östersund. Detta är extra beklagligt eftersom institutet där fick 30 nya kvalificerade forskartjänster som en del av omställningen efter nedläggningen av regementet i Östersund.

Mot bakgrund av vice statsministerns uttalanden i tv och de av mig redovisade fakta kring ALI vill jag fråga på vilka grunder uttalandet gjordes.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-25)