arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 1997/98:987 av Hökmark, Gunnar (m)

Hökmark, Gunnar (m)
Fråga 1997/98:987 av Gunnar Hökmark (m) till arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadsåtgärder

den 5 augusti

Under inledningen av mandatperioden hävdade den dåvarande arbetsmarknadsministern följande: "För att jag ska vara nöjd med det jobb vi har gjort måste vi ha åstadkommit minst 400 000 nya jobb till 1998." (Expressen den 12 januari 1995.)

Enligt regeringens egna prognoser kommer sysselsättningen 1998 att vara lägre än 1995. Sett till målet 400 000 nya jobb för att man skall kunna vara nöjd med regeringspolitiken är det ett uppenbart och brutalt misslyckande som har drabbat både enskilda människor och det svenska välståndet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsministern om regeringen avser att vidtaga några andra åtgärder än dem man redan har vidtagit för att nå målet om 400 000 nya jobb.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 1998-08-05 Inlämnad: 1998-08-05 Besvarad: 1998-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga