Arbetsmarknadsläget i Älvsbyns kommun

Skriftlig fråga 2019/20:2049 av Linda Modig (C)

Linda Modig (C)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Den 24 augusti 2020 blev tragedin ett faktum när Polarbröds anläggning i Älvsbyn ödelades i en förödande brand. Branden berör 260 anställda som nu går en oviss framtid till mötes. Förhoppningsvis kommer anläggningen att återuppbyggas, men innan den är klar är att ta i bruk, behöver de som jobbat på Polarbröd få sin försörjning någon annanstans ifrån. Älvsbyn hade i juli 2020 en ökning med 32,9 procent av öppet arbetslösa och sökande i program jämfört med förra året. Arbetsmarknadssituationen i Älvsbyn var således tuff redan före branden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att mildra de effekter på arbetsmarknaden som Polarbrödsbranden i Älvsbyn innebär?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga