Arbetsmarknadssatsningar på unga och invandrare

Skriftlig fråga 2008/09:1110 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 23 juli

Fråga

2008/09:1110 Arbetsmarknadssatsningar på unga och invandrare

av Ameer Sachet (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetskraftens utbildning måste rustas och förstärkas. Välutbildade är mer flexibla på arbetsmarknaden vilket kortar arbetslöshetstider och underlättar matchning.

Utan gymnasieutbildning är det svårt att få en anställning. Inte minst därför måste insatser göras för att de med ofullständig grund- och gymnasieskolekompetens får denna. Inte sällan handlar det om hur skoltrötta ska motiveras och en form är givetvis arbetsplatsförlagd utbildning.

Enligt Migrationsverket saknar 40 procent av de nyanlända invandrarna formell gymnasiekompetens. Oavsett utbildning har dock invandrare svårare än svenskfödda med motsvarande utbildning att få jobb. Särskilt gäller detta utomeuropeiska invandrare.

Det behövs satsningar både på unga och på gruppen invandrare och då särskilt de utomeuropeiska invandrarna. Unga och invandrare representerar ett viktigt arbetskraftskapital som kan förstöras av långvarig arbetslöshet och passivitet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas utformning.

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för en mer aktiv arbetsmarknadspolitik för unga och invandrare hösten 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-23 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)