Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2019/20:1283 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Hösten 2019 rapporterade SR Ekot att 90 procent av de inspekterade arbetsplatserna inom äldreomsorgen fick anmärkningar gällande arbetsmiljön, detta enligt Arbetsmiljöverket.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckte handlade bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, till exempel att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. De fysiska riskerna – som tunga lyft, stress eller dylikt – är en viktig del som uppmärksammats, men även hur chefer hanterat personalens höga arbetsbelastning. 

Coronakrisen har självklart förvärrat situationen för personalen inom äldreomsorgen än mer, och de har i vissa situationer riskerat sina liv på grund av att det saknats adekvat skyddsutrustning under deras arbete.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön, men med så häpnadsväckande siffror som Arbetsmiljöverket har redovisat och den rådande situationen för personalen inom äldreomsorgen måste även arbetsmarknadsministern med ansvar för just arbetsmiljöfrågor reagera med konkreta åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att förbättra den allvarliga situationen gällande arbetsmiljön inom äldreomsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-29 Överlämnad: 2020-04-29 Anmäld: 2020-04-30 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga