Arbetsmiljöverkets vitesmål

Skriftlig fråga 2005/06:1921 av Nordmark, Gunnar (fp)

Nordmark, Gunnar (fp)

den 14 juli

Fråga 2005/06:1921 av Gunnar Nordmark (fp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Arbetsmiljöverkets vitesmål

Regeringsrätten har i dom fastslagit att eftersom Arbetsmiljöverket vid omorganisation har kommit att bli en myndighet så ska i framtiden Arbetsmiljöverkets samtliga vitesmål avgöras vid länsrätten i Stockholm, i stället för som tidigare vid lokala länsrätter.

 Domen är enligt gällande lag korrekt, men leder till ökad centralisering av statlig verksamhet samt en rad andra problem. Det innebär såväl fördyringar som andra komplikationer för parterna i framtida vitesmål. Det innebär också med stor sannolikhet längre handläggningstider och de olägenheter som följer med detta för inblandade parter. Från Arbetsmiljöverket har dessa problem på olika sätt påpekats för regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Hans Karlsson vilka åtgärder han avser att vidta för att Arbetsmiljöverkets vitesmål ska kunna avgöras vid länsrätter ute i landet på samma sätt som tidigare skett.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-14 Besvarad: 2006-07-27 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-27)