Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

Skriftlig fråga 2020/21:23 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Den 14 juli 2020 omkom två av IF Metalls medlemmar i en arbetsplatsolycka i Gimo. Under de senaste tio åren har mer än 450 personer i Sverige gått till sina jobb utan att komma hem igen. Barn har förgäves väntat på att pappa eller mamma skulle komma hem.

Nolltolerans mot dödsolyckor på våra arbetsplatser måste bli verklighet, och trycket mot arbetsgivarsidan för att förverkliga detta måste öka. Vilka barn och unga vill i framtiden jobba som arbetare och inom de drabbade branscherna/yrkena när de vet att det finns en dödsrisk kopplad till arbetet?

Fackliga organisationer, skyddsombud och regionala skyddsombud gör vad de kan. Det är arbetsgivarna och Arbetsmiljöverket som måste göra mer.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Hur vill arbetsmarknadsministern utveckla arbetsmiljöarbetet för att få till stånd en situation där antalet döda i arbetsplatsolyckor är noll?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-10 Överlämnad: 2020-09-10 Anmäld: 2020-09-11 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga