Arbetsskadeförsäkringen och covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:1042 av Ida Gabrielsson (V)

Ida Gabrielsson (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Mot bakgrund av de omfattande bristerna i arbetsskadeförsäkringen ställde jag i mars en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi (2019/20:1110). Jag undrade om statsrådet avsåg att ta några initiativ för att förbättra arbetsskadeförsäkringen. Statsrådets svar avslutas så här: ”Samhället har ett ansvar gentemot människor som på grund av sitt jobb skadats till den grad att de inte kan arbeta. De ska få det skydd de förtjänar.”

Coronapandemin har synliggjort bristerna i våra sociala trygghetssystem, så även i arbetsskadeförsäkringen. Att de inte lever upp till ambitionen i statsrådets svar är nu tydligt för alla. Jag har nu tyvärr anledning att återkomma i denna fråga. 

Tidningen Arbetet skrev den 14 december om bussföraren och tvåbarnspappan José som avlidit i sviterna av covid-19. Sannolikt hade han smittats på jobbet. På grund av det nuvarande regelverket får hans familj ingen ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller Pensionsmyndigheten. Med största sannolikhet inte heller från den kollektivavtalade försäkringen.

I våras förde regeringen upp covid-19 på listan över sjukdomar som omfattas av arbetsskadeförsäkringen, men för att räknas som en arbetsskada måste personen ha hanterat ”smittförande material”. För bussförare som José handlar det om alkomätare, ratt och instrumentpanel. Försäkringskassan bedömer det dock mer sannolikt att han smittats av folk i närheten. Den typen av smitta räknas endast som arbetsskada för de som jobbar inom vården och omsorgen på labb.

För att få ersättning från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen krävs i regel att skadan bedöms som en arbetsskada av Försäkringskassan. LO har i förhandlingar lyft att fler yrkesgrupper bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Svenskt Näringsliv säger nej. Vänsterpartiet delar LO:s bedömning. Fler yrkesgrupper bör ges rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen vid smitta av covid-19. Bland annat bör bussförare, förskolepersonal, lärare och serviceyrken omfattas. 

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet ändra förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd så att fler yrkesgrupper kan få covid-19 godkänt som arbetsskada?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-16 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Svarsdatum: 2020-12-30 Sista svarsdatum: 2020-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga