Arlandas framtid

Skriftlig fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I mars 2017 tillsatte regeringen Arlandarådet, vars uppgift var att ta fram förslag och en färdplan för Arlanda. Syftet var att ta fram en långsiktig lösning för frågor kring luftfart inte bara på Arlanda utan även i Stockholmsområdet.

Rådet skulle slutrapportera i december 2018 men fick ett förlängt uppdrag till mars 2019. 

Ingen slutrapport har rapporterats ännu, och min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

När avser ministern och regeringen att presentera Arlandarådets slutsatser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga