Årlig konkurrenskraftsredovisning för lantbruket

Skriftlig fråga 2020/21:3367 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sveriges riksdag har tagit beslut om att genomföra en livsmedelsstrategi som skulle syfta till att stärka konkurrenskraften och höja matproduktionen i Sverige.

För att följa utvecklingen och verkligen se om svenskt lantbruk stärker sin konkurrenskraft och att matproduktionen verkligen ökar bör Jordbruksverket få i uppgift att årligen sammanställa och redovisa konkurrenssituationen för de olika produktionsgrenarna inom svenskt lantbruk och jämföra konkurrenskraften med andra länders lantbruk i Europa. Där behöver det tydligt framgå vilka skatter och avgifter med mera som andra länder lagt på sitt lantbruk och vad Sverige har belastat sitt lantbruk med under året.

Redovisningen behöver tydligt spegla vilka produktionsgrenar som tappar konkurrenskraft gentemot Europas bönder och vilka produktionsgrenar som har stärkt sin konkurrenskraft.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att ta någon form av initiativ för att ge Jordbruksverket i uppgift att årligen redovisa det svenska lantbrukets konkurrenssituation och förändringar mer i detalj i förhållande till EU:s övriga länder?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-07-20 Överlämnad: 2021-07-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.