asylprövningsprocessen

Skriftlig fråga 2001/02:603 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 25 januari

Fråga 2001/02:603

av Bo Könberg (fp) till statsrådet Jan O Karlsson om asylprövningsprocessen

Socialförsäkringsutskottet enades i höstas om att föreslå en tvåpartsprocess med ökad möjlighet till muntlig förhandling i frågor som rör asylprövningssystemet (Sfu 2001/02:2) Det var mycket välkommet att samtliga partier kunde ställa sig bakom denna uppgörelse.

Utskottet skrev också: "Utskottet utgår från att det omfattande beredningsarbete som har genomförts möjliggör att en proposition kan föreläggas riksdagen under våren, för riksdagsbeslut före sommaren 2002."

Enligt uppgifter är det inte längre säkert att regeringen kommer att följa detta beslut. Eventuellt kommer propositionen inte förrän nästa riksdagsår. Något definitivt besked om detta har inte kunnat erhållas. Fråga:

Avser ministern att uppfylla den överenskommelse om tidpunkten för att förelägga riksdagen en proposition om bl.a. att avskaffa Utlänningsnämnden och att införa en tvåpartsprocess i asylprövningsförfarandet för riksdagsbeslut innan sommaren 2002?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-25 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-30)