Asylsökande från Kina

Skriftlig fråga 2007/08:12 av Ohly, Lars (v)

Ohly, Lars (v)

den 25 september

Fråga

2007/08:12 Asylsökande från Kina

av Lars Ohly (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Jag träffade för några dagar sedan den asylsökande kinesiske medborgaren Cuenming Fun. Han har varit aktiv i Kina i en förbjuden organisation och har därför tvingats fly till Sverige. I Kina har han också bevittnat hur mänskliga organ tagits från avrättade personer och detta kommer han att berätta om i ett program med titeln The body trade som sänds av National Geografic Television i oktober eller november.

Svenska myndigheter har tidigare avslöjat för de kinesiska myndigheterna att Fun sökt asyl i Sverige genom att söka upp det sjukhus i Kina där han arbetade och ställa frågor om honom. I Sverige har Fun deltagit i demonstrationer mot den kinesiska regeringen utanför den kinesiska ambassaden.

Migrationsverket, och efter överklagande migrationsdomstolen, har ansett att Fun saknar tillräckliga asylskäl och har beslutat att han ska utvisas till Kina.

Beslutet och domen visar enligt min mening att Migrationsverket och migrationsdomstolen saknar tillräckliga kunskaper om allvaret och omfattningen av de kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum i Kina. Beslutsfattarna förefaller sakna förmåga att tillgodogöra sig den omfattande landdokumentation som finns i Migrationsverkets databas Lifos.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att stärka utbildningen i landkunskap hos Migrationsverkets och migrationsdomstolens beslutsfattare respektive domare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-25 Anmäld: 2007-09-25 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)