återinfört bidrag för eget boende

Skriftlig fråga 2004/05:2102 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 15 augusti

Fråga 2004/05:2102

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Barbro Holmberg om återinfört bidrag för eget boende

I debatten som föranledde avskaffandet av det så kallade EBO-bidraget hävdade bland andra Miljöpartiet att resultatet enbart skulle bli minskade resurser till en av de allra mest utsatta grupperna, flyktingar. Regeringen och dess stödparti hävdade i stället att det slopade bidraget skulle minska trångboddheten och leda till att flyktingar sökte sig till andra platser än de stora städerna.

Nu visar statistik från Migrationsverket att regeringens förhoppningar inte har besannats. I dag bor 55 % av de asylsökande i så kallat eget boende, mot drygt hälften förra hösten. Resultatet av det indragna bidraget har alltså bara, som befarades, blivit att redan fattiga och trångbodda personer fått mindre ekonomiska resurser att göra något åt sin situation.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet om regeringen överväger att återinföra bidraget för eget boende.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-15 Besvarad: 2005-08-26 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-26)