Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd

Skriftlig fråga 2012/13:760 av Löfstrand, Johan (S)

Löfstrand, Johan (S)

den 16 september

Fråga

2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd

av Johan Löfstrand (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Statens återkrav av gårdsstöd har varit föremål för diskussion och debatt under en längre tid. Frustrationen är stor runt om i landet, speciellt i Östergötland, som är extra hårt drabbat. Många lantbruksföretagare är besvikna och känner hopplöshet. Frågan måste få ett slut så att alla parter kan gå vidare, så att vi kan bygga upp förtroendet inför det nya landsbygdsprogrammet.

Frågan är föremål för en rättslig process, och av den anledningen vägrar Landsbygdsdepartementet att uttala sig i frågan. Detta skulle vara helt rimligt om det inte vore för att frågan dras i långbänk och att alltför många kommer i kläm. Regeringens ogenomtänkta agerande har skadat svensk landsbygd. Man borde ha stått upp för bönderna som Danmark gjort.

Denna fråga har enligt mig skapat en stor rättsosäkerhet. Jordbruksverket skickade ut anvisningar till SAM-ansökan 2008 där man skriver följande: ”Du som jordbrukare kommer inte att behöva betala tillbaka stöd som du har fått.” Fyra år senare skickar samma myndighet ut krav på återbetalning och därpå ytterligare sanktionsavgifter.

Det är angeläget att det vidtas åtgärder för att hjälpa de enskilda som drabbats genom den uppkomna situationen.

Jag har mot den bakgrunden följande fråga till landsbygdsministern:

 

Vilka lagstiftnings- eller andra generella åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som anförs i frågan för att undvika den uppkomna situationen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)