Återöppnande av daglig verksamhet

Skriftlig fråga 2020/21:3173 av Ulrika Heindorff (M)

Ulrika Heindorff (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Ett stort antal restriktioner har införts på grund av covid-19 för att minska smittspridningen. Pandemin har haft en mycket stor inverkan på människors liv. Restriktionerna har innefattat omfattande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter. En av flera allvarliga konsekvenser till följd av pandemin är ökad psykisk ohälsa på grund av minskade sociala kontakter.

I början av maj rapporterade SVT Västmanland om ökad psykisk ohälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Många i gruppen med LSS-insatser hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter, och nedstängningen har ökat isoleringen. En av orsakerna till att den psykiska ohälsan har ökat är mest troligt att många verksamheter och aktiviteter för personer med insatser enligt LSS har pausats under pandemin. Enligt en rapport som Socialstyrelsen publicerade i början av april i år minskade var tredje kommun omfattningen av sin dagliga verksamhet under 2020. En lika stor andel ställde in verksamheten helt.

Nu öppnar samhället upp och restriktionerna släpper steg för steg. Regeringen presenterade den 27 maj en plan innehållande fem steg för att öppna upp samhället. Steg ett inleddes för en vecka sedan, den 1 juni, och innebär ett antal lättnader. Det är nu viktigt att aktiviteter återupptas för att minska den psykiska ohälsan.

LSS och daglig verksamhet är kommunerna ansvariga för. Men inte sällan kommer någon myndighet med föreskrifter inom områden där det är lämpligt att kommunerna gör på samma eller liknande sätt. Besöksförbud på särskilda boenden är ett sådant exempel. Detta hävdes den 31 maj. Föreskrifter för att kommuner ska öppna upp daglig verksamhet är en väg att gå för att få fler kommuner att få igång verksamheten snabbare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att daglig verksamhet ute i landets 290 kommuner öppnar upp skyndsamt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-10 Överlämnad: 2021-06-10 Anmäld: 2021-06-11 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga