Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen

Skriftlig fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Tyskland och Spanien har nyligen tecknat ett avtal som gör det möjligt att inom 48 timmar skicka tillbaka migranter som landstigit i Spanien och därefter rest vidare till Tyskland. Det är väl känt att Tyskland och Spanien, precis som Sverige, undertecknat Dublinförordningen enligt vilken en asylsökande ska söka asyl i första säkra ankomstland. Som bekant väljer dock många migranter när de nått ett säkert land att bege sig vidare då de inte helt oväntat hellre stannar i länder med mer generösa system för uppehållstillstånd och offentlig välfärd. Detta resulterar i stora problem, såväl socialt som ekonomiskt, för de länder som blir migranternas slutdestination, vilket vi ser i Tyskland och Sverige.

I en intervju med Dagens industri den 14 augusti i år sa statsminister Stefan Löfven något som inte minst Sverigedemokraterna sagt ända sedan vi kom in i riksdagen 2010. Han lyfte fram de omfattande problem som uppstått till följd av den omfattande migrationen. Vidare lyfte statsministern fram det faktum att det är osannolikt att Sverige kommer att kunna återinföra regler som gör det lättare att få asyl, och han menade även att den nuvarande regeringen borde ha varit hårdare i fråga om den lagstiftning som gällde när den tillträdde.

Med anledning av det avtal som Tyskland tecknat med Spanien och med anledning av Stefan Löfvens uppvaknande vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

 

Är det aktuellt för regeringen att verka för liknande avtal med olika länder för att enklare kunna följa Dublinförordningens intentioner, och hur ser ministern på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-16 Överlämnad: 2018-08-16 Besvarad: 2018-08-30 Sista svarsdatum: 2018-08-30 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga