Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet

Skriftlig fråga 2009/10:962 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 20 juli

Fråga

2009/10:962 Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet

av Lennart Sacrédeus (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 20 juli 1974 invaderade Turkiet Cypern i strid mot internationella folkrättsliga överenskommelser och principer. Sedan dess är 36 procent av nuvarande EU-landet Cyperns territorium ockuperat av den turkiska militären, en handling som har fördömts av hela världen som ett brott mot internationell rätt och mot FN-stadgarna, vilket flera FN-resolutioner fördömer. År 1983 utropade den turkcypriotiska ledningen det ockuperade området som en egen stat under namnet Turkiska republiken Nordcypern, ett försök som inte har erkänts av någon annan stat med undantag för Turkiet. Under de senaste åren har ansträngningar gjorts för att skapa positiva incitament för en fredsprocess mellan de båda cypriotiska befolkningsgrupperna.

År 2004 presenterade FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan en fredsplan, som en majoritet av den grekcypriotiska befolkningen inte fann acceptabel utifrån folkrätten. De FN-ledda förhandlingarna om en fredsuppgörelse har fortsatt gått långsamt, även om både den grekcypriotiska och turkcypriotiska delen av Cypern under de senaste åren haft ledningar som officiellt uttalat sin vilja till återförening. Den turkiska militärens ockupation av norra Cypern skapar en spänd situation med anledning av Turkiets EU-kandidatur. Ett faktum är att aldrig tidigare har ett land som ockuperar ett annat EU-land fått förhandla om medlemskap i unionen.

Mot bakgrund av tidigare FN-resolutioner, med krav på att Turkiet militärt lämnar Republiken Cyperns territorium och häver sin ockupation, undrar jag vilka åtgärder utrikesministern avser att vidta för att påskynda ett återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-20 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-18 Svar anmält: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-18)