Återuppbyggnad av kraftsystemet efter ett nätsammanbrott

Skriftlig fråga 2020/21:219 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Förekomsten av synkrona generatorer i kraftsystemet har stor betydelse för möjligheten att bygga upp elnätet igen efter ett nätsammanbrott. I södra Sverige har en betydande del av de synkrona generatorerna kopplats bort från nätet. Att bygga upp nätet torde därmed vara betydligt mer utmanande i dag än för några år sedan. Den planerade stängningen av Ringhals 1 vid årsskiftet gör givetvis utmaningen än större.

Södra Sverige är redan när kraftsystemet befinner sig i sitt normaldriftstillstånd kraftigt beroende av att el förs in från andra områden. Bristen på planerbar elproduktion gör det svårt att bygga upp elnätet igen med lokala resurser. Södra Sverige är helt beroende av att överföringen från norra Sverige och från grannländerna fungerar även i en mycket ansträngd situation och efter ett nätsammanbrott.

 Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur bedömer statsrådet förmågan att återställa elnätet i södra Sverige efter ett större avbrott – uppfyller Sverige EU:s krav på området?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga