Återvändare från Islamiska staten

Skriftlig fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Liberalerna har sedan 2014 aktivt lyft frågor om åtgärder mot terrorism och radikalisering, men också om hur det lokala arbetet mot inhemsk extremism ska intensifieras. Sedan 2015 har vi aktivt krävt åtgärder av regeringen kring så kallade återvändare från terrorismen i Syrien och Irak. Regeringen har avslagit flera av våra förslag, senast våren 2018 Liberalernas motion om att obligatoriskt utreda samtliga återvändare från Islamiska staten. Nu är frågan aktuell igen i en pågående mordutredning i Örebro där tre personer sköts i stadsdelen Vivalla varav två personer avlidit. Genom medier kan vi nu ta del av uppgifter som säger att en av de misstänkta gärningsmännen har IS-koppling och att han tidigare rest och kommit hem igen från Syrien.

Självklart ska vi inte gå in i den aktuella utredning som polisen hanterar just nu. Frågan som inställer sig är hur det kommer sig att en känd terrorresenär reser till Syrien och återvänder till Sverige med möjlighet att begå nya brott här hemma. Har denna person utretts av rättsväsendet?

Liberalerna anser att det i dag saknas både lagstiftning och rutiner för att hantera återvändare. Vi har återkommande lagt förslag om att obligatoriskt utreda alla återvändare direkt; dessa personer är ofta kända av Säkerhetspolisen och polisen och det skulle därför kunna införas en ny rutin. Saknas det lagstöd måste regelverket självklart ändras.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att kända återvändare från Islamiska staten kan gå fria vid hemkomst till Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-10 Överlämnad: 2018-07-11 Sista svarsdatum: 2018-07-25 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga