Åtgärder för att bekämpa våldtäkter

Skriftlig fråga 2020/21:2082 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Antalet anmälda sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet anmälda våldtäkter med 6 procent under 2020 till 8 890 brott. Våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år ökade med 16 procent till totalt 3 950 brott.

Detta kan aldrig accepteras. En människa som utsatts för en våldtäkt far mycket illa under lång tid. Samhället måste göra allt i sin makt för att stoppa dessa mycket allvarliga brott. För att kunna göra detta måste forskning bedrivas och nya åtgärder sättas in baserat på forskningsresultat.

Forskare på Lunds universitet har nyligen forskat om drygt 3 000 personer som dömts för våldtäkt för att förstå vad dessa gärningsmän har gemensamt. Forskningen visade att 60 procent var första eller andra generationens invandrare. Detta är mycket alarmerande med tanke på att dessa motsvarar cirka 25 procent av befolkningen.

Flera åtgärder krävs för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp. Det handlar om ökad förmåga att ingripa mot och utreda sexualbrott, strängare straff för gärningsmännen och tydligare uppföljning av varje enskilt brottsoffer. Den som utsatts för brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd.

Regeringen har i flera uttalanden benämnt sig själv som Sveriges första feministiska regering. En av de viktigaste prioriteringarna borde vara att göra allt för att bekämpa våldtäkter och andra sexualbrott. Då kan vi inte blunda för fakta som de i Lunds universitets forskning. Klart är att det finns både migrations- och integrationspolitiska slutsatser att dra när överrepresentationen ser ut som den gör. Det kan i praktiken handla om åtgärder för att integrera personer i det svenska samhället och grundläggande värderingar om jämställdhet och kvinnors rätt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ministern för avsikt att ​vidta några åtgärder som kan få effekt bland första och andra generationens invandrare för att på ett så tidigt stadium som möjligt förebygga sexualbrott​?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-04 Överlämnad: 2021-03-05 Anmäld: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga