Åtgärder för att nå miljömålen

Skriftlig fråga 2020/21:945 av Anne Oskarsson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Enligt framstående miljöforskare har den svenska samhällsekonomin fördubblats sedan 1990-talet. Många kan utifrån den utvecklingen tro att det borde ha lett till ökade koldioxidutsläpp. I verkligheten har koldioxidutsläppen i stället minskat med 27 procent under samma period. Aluminiumförbrukningen har minskat med ca 80 procent i läskburkar. Sedan 90-talet är det 1,2 miljoner fler bilar på de svenska vägarna; samtidigt har utsläppen från bilarna minskat med 17 procent. 

Vi vet också att Kina är en stor bov när det gäller utsläppen, men enligt forskningen är det endast 5,8 procent av de varor vi köper som kommer från Kina, medan 82 procent av dem kommer från Europa, som är betydligt bättre i fråga om utsläpp. 

På område efter område tycks vi ha en skev bild av verkligheten; vi borde i stället bli positivt överraskade av miljöutvecklingen. 

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är:

 

Är det ministerns ställningstagande att miljöbeskattningen är viktig i Sverige för att nå miljömålen, eller kan vi framöver förvänta oss andra typer av åtgärder för att nå klimatmålen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-10 Överlämnad: 2020-12-10 Anmäld: 2020-12-11 Svarsdatum: 2020-12-28 Sista svarsdatum: 2020-12-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga