Åtgärder för att säkerställa tillgång till ny läkemedelsbehandling

Skriftlig fråga 2019/20:1255 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den pågående covid-19-pandemin innebär såväl ett stort lidande för dem som drabbas som en enorm påfrestning på sjukvården och dess medarbetare. För att sjukvården ska kunna klara sitt uppdrag är det centralt att vi alla tar ansvar för att begränsa pandemin. En del i arbetet för att begränsa pandemins skadeverkningar är att patienter som är i riskgrupper för covid-19 har god tillgång till behandling, inklusive den mest effektiva läkemedelsbehandlingen.

I Socialstyrelsens underlag till regeringen har bland andra patienter med kronisk lungsjukdom, till exempel patienter med cystisk fibros (CF), identifierats som riskgrupp för covid-19. Det finns dock oroande signaler om att tillgången till nya inkommande läkemedelsbehandlingar kommer att fördröjas för patienter i dessa riskgrupper på grund av pandemin. Det handlar om läkemedelsbehandlingar som skulle kunna vara till hjälp både för patienterna och för att minska belastningen på vården. Det är med andra ord viktigt både för patienternas och för vårdens skull att undvika en situation där läkemedelsbehandlingar avstås bara för att de är nya och kräver en viss introduktion.

Kristdemokraterna menar att behandlingar för patienter i riskgrupper som under våren och sommaren godkänns av Europeiska läkemedelsverket (EMA) skyndsamt bör komma patienterna till del. I den nu aktuella situationen är det viktigt att introduktionen av nya EMA-godkända behandlingar inte dras i långbänk när de kan leda till en bättre sjukdomsbild för patienten och i förlängningen till att belastningen på vården minskar. Det är ett ansvar för både företag, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och regioner att hjälpas åt. Om nuvarande regelverk eller processer skulle vara ett hinder behöver de skyndsamt justeras.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka initiativ tar ministern och regeringen för att säkerställa att introduktionen av nya läkemedelsbehandlingar för patienter i riskgrupper för covid-19 inte förhalas under den pågående pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-23 Överlämnad: 2020-04-24 Anmäld: 2020-04-27 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga