Åtgärder för att stärka enskilda näringsidkare i krisen

Skriftlig fråga 2019/20:1691 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Många viktiga åtgärder har under våren och sommaren vidtagits för att rädda jobb och företag i krisen. Tiotusentals hårt arbetande småföretagare har drabbats svårt. Dessvärre har enskilda näringsidkare mer eller mindre glömts bort i de krispaket regeringen lagt fram.

Moderaterna har därför föreslagit att enskilda firmor tillfälligt ska kunna kombinera den egna verksamheten med a-kassa upp till 50 procent under resterande del av året. I dag har de inga skyddsnät om de inte helt avstår från att arbeta i sin firma.

Vi har också föreslagit att det tydliggörs att lönekostnaden är en fast kostnad för enskilda firmor (som inte kan ta del av permitteringsstöd) så att de kan få riktig nytta av omställningsstödet, det statliga stödet för företag som tappat en stor del av omsättningen.

Den 17 juni beslutade riksdagen att regeringen skyndsamt och fortlöpande ska granska de sammanlagda stödåtgärdernas påverkan på företagen och återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som särskilt stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att lindra konsekvenserna av covid-19.

Fortfarande har regeringen inte återkommit i frågan.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser ministern att återkomma med förslag till riksdagen om åtgärder som särskilt stärker de enskilda näringsidkarna i den ekonomiska krisen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-29 Överlämnad: 2020-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.