Åtgärder för enkla jobb

Skriftlig fråga 2017/18:154 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Frågan om hur vi skapar fler jobb för människor med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet är en ödesfråga för Sverige. Flera expertorgan lyfter fram bristen på jobb som inte kräver stora förkunskaper som en bidragande orsak till tudelningen på arbetsmarknaden. Därför är det välkommet att det nu växer fram flera mindre företag som erbjuder digitala plattformar där konsumenter kan erbjuda arbeten. Det handlar i många fall om att koppla ihop privatpersoner som har behov av hjälp med vardagstjänster med arbetslösa personer. På detta sätt kan fler enkla, vita jobb växa fram. 

Nu framkommer uppgifter som säger att Arbetsförmedlingen säger nej till att förmedla arbetssökande när det är privatpersoner som efterfrågar personal. Detta väcker många frågor. Att en statlig myndighet, i ett läge där Sverige behöver fler enkla jobb, väljer detta spår är obegripligt. 

Det finns en väldig kraft i de företag som via digitala plattformar gör det möjligt för privatpersoner att erbjuda jobb till arbetslösa. Liberalerna vill därför att gränsen för skattebefrielse höjs till 3 000 kronor för den som anlitar en annan privatperson. För att denna potential ska kunna tas till vara krävs emellertid att statliga myndigheter stöttar framväxten av fler enkla jobb. Om så inte sker finns det möjlighet att ändra myndigheternas regleringsbrev och i dessa förtydliga detta uppdrag. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att Arbetsförmedlingen ska underlätta för fler enkla jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Överlämnad: 2017-10-25 Anmäld: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-01 Sista svarsdatum: 2017-11-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga