Åtgärder för hållbara offentliga finanser

Skriftlig fråga 2019/20:1369 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I början av maj sökte jag genom en skriftlig fråga svar från finansministern om vilka åtgärder ministern planerar att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och om ministern vidhåller att överskottsmålet bör slopas.

I finansministerns respons återfanns en historisk tillbakablick, men hon redogjorde inte för vilka åtgärder hon avser att vidta för att åter bygga skyddsvallar i ekonomin, eller om hon vidhåller att överskottsmålet bör slopas.

Det är uppseendeväckande och allvarligt att finansministern inte kan svara på en rak och tydlig fråga om Sveriges offentliga finanser och hur hon ser på överskottsmålet. Svensk ekonomi står inför kärva tider en lång tid framöver, och finansministern bör kunna förklara hur hon avser att agera för att trygga skyddsvallar i ekonomin.

Det är ett svaghetstecken för en regering att finansministern inte kan redogöra för hur hon ser på skötseln av de offentliga finanserna.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta åtgärder planerar ministern att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och vidhåller ministern att överskottsmålet bör slopas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-15 Överlämnad: 2020-05-18 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga