Åtgärder för religions- och trosfrihet

Skriftlig fråga 2019/20:1940 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I dag bor väldigt många människor i länder där de inte har frihet att välja vad de vill tro på, och hur, utan att riskera dödsstraff, fängelse eller att fråntas sitt medborgarskap. Även i Sverige har det rapporterats om fall där före detta muslimer utsätts för hot och våld av individer som på eget bevåg applicerar så kallade apostasi- och hädelselagar. Sådana handlingar kan inte tolereras i ett fritt och demokratiskt Sverige.

Med anledning av detta önskar jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka insatser planerar ministern att genomföra för att förhindra inskränkningar av religions- och trosfriheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-12 Överlämnad: 2020-08-13 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-27 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga