Åtgärder för ungdomar som lever på gatan

Skriftlig fråga 2016/17:1836 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I februari 2016 meddelade den dåvarande inrikesministern Anders Ygeman att regeringen ville skapa fler platser på ungdomshem för att motverka problemet med ungdomar som lever på gatan i de svenska storstäderna. Främst rörde det sig om ensamkommande hemlösa unga från Nordafrika. Anders Ygeman meddelade att ambitionen från regeringens sida var att hålla ungdomarna inlåsta för att undvika att de avviker. Den dåvarande inrikesministern ville även att regeringen skulle bidra ekonomiskt för att Marocko skulle kunna ta emot de ungdomar som vistades i Sverige utan asylskäl.

Trots att regeringen haft som ambition att komma till rätta med problemet med ungdomar som lever på gatan i våra storstäder har rapporter i medierna visat att problemet kvarstår. Polisen i Stockholm uppskattar att det finns 200 sådana ungdomar bara i huvudstaden och att antalet ökar. Flertalet brott i centrala Stockholm har på senare tid kunnat kopplas till den här gruppen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är det ministerns uppfattning att det i dag finns tillräckligt med platser på ungdomshem och legala möjligheter att omhänderta ungdomar som lever på gatan för att problemet ska kunna lösas inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-23 Överlämnad: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga