Åtgärder inom hälso- och sjukvården för transpersoners levnadsvillkor

Skriftlig fråga 2017/18:373 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Flera rapporter har de senaste åren vittnat om att transpersoner i Sverige har sämre levnadsvillkor än övriga befolkningen. Förutom att man i vardagen ofta möts av kränkande och dåligt bemötande har transpersoner också sämre hälsa, vilket bland annat beror på dåligt mottagande från sjukvården som framför allt grundar sig i okunskap.

Denna okunskap inom hälso- och sjukvården innebär bland annat att transpersoner har extra långa väntetider, att utredningar plötsligt avbryts eller pausas utan att patienterna informeras om varför, att man inte får det stöd som Socialstyrelsen rekommenderar och att läkare inom primärvården inte remitterar vidare till specialister.

I veckan lämnades utredningsbetänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor över till regeringen. I betänkandet lämnas flera förslag på åtgärder i syfte att stärka transpersoners ställning.

Självklart pekar utredningen bland annat ut åtgärder inom just hälso- och sjukvården som nödvändiga för att förbättra transpersoners levnadsvillkor. Man fokuserar bland annat på bemötandet, social omsorg och den könsbekräftande vården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Hur kommer ministern och regeringen att jobba vidare med de åtgärder inom just hälso- och sjukvården som utredningen pekar ut som viktiga för att förbättra transpersoner levnadsvillkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-30 Överlämnad: 2017-12-01 Anmäld: 2017-12-04 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga