Åtgärder med anledning av Transportstyrelsens rapport

Skriftlig fråga 2021/22:107 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Pandemin har slagit hårt mot flygmarknaden både vad gäller passagerare och flygningar i det svenska luftrummet. Det har i sin tur lett till ett underskott i de avgiftssystem som Transportstyrelsen administrerar. För år 2020 uppgick underskottet med undervägsavgifter till cirka 1,6 miljarder kronor och för avgiftssystemet för säkerhetskontroll av passagerare (GAS) till drygt 700 miljoner. För innevarande år prognostiseras ett motsvarande mycket stort underskott i samma avgiftssystem. Just nu rullas dessa underskott framåt men måste, om inget annat görs, inom kort tas ut i form av kraftigt höjda kostnader i flygtrafikens avgiftssystem.

Statsrådets egen expertmyndighet, Transportsstyrelsen, rapporterade redan den 27 juli i år om detta. Transportsstyrelsen beskriver i rapporten effekterna av vad som riskerar att hända om Transportsstyrelsen med flera som tillhandahåller avgiftsfinansierade trafiklednings-/säkerhetssystem måste ta ut det ackumulerade underskottet 2020/21 rätt av i form av höjda avgifter i nedanstående punkter:

  • högre biljettpris för passagerare och flyggods
  • kraftig påverkan på tillgängligheten inom landet och mellan Sverige och övriga världen på grund av att flyglinjer riskerar att upphöra
  • ett minskat intresse från utländska flygbolag att trafikera Sverige samt negativa klimateffekter
  • en allmän påverkan på branschen och konkurrensen.

Ytterligare en aspekt är om överflygande internationell trafik flyger en längre sträcka för att undvika svenskt luftrum med dess högre avgifter. Det leder till negativa klimateffekter.

Rapporten i sin helhet:

transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/Rapporter-luftfart/hogre-avgifter-for-systemkritisk-infrastruktur-inom-luftfarten/

Den uppkomna situationen är en effekt av pandemin. Jag utgår från att statsrådet tagit del av och redan förbereder snabba åtgärder för att hantera den uppkomna situationen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder planerar ministern och regeringen att vidta med anledning av den rapport Transportstyrelsen presenterade den 27 juli?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-11 Överlämnad: 2021-10-11 Anmäld: 2021-10-12 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga